skip to Main Content

Papež heretik – 3 varianty

11.10.2019

Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov. Mt 24,15, Dan 11,30). Místo Ducha svatého má v liturgii zavládnout duch pohanství. Za pohanskými rituály je skrytá úcta k ďáblu. Tím se otevře cesta přechodu katolické církve na anticírkev New Age.

Synoda o Amazonii před nás staví tři varianty:

  1. varianta: Kardinálové a biskupové zůstanou pasivní. To je v tomto zlomovém období, kdy probíhá Synoda o Amazonii, zločinem a zradou!
  2. varianta: Pravověrní kardinálové vyberou mimořádným způsobem právoplatného papeže a ten heretika Bergoglia vyhlásí za neplatného.
  3. varianta: Zůstanou-li kardinálové pasivní, pak jejich povinnost zabezpečit církvi platného papeže musí převzít tým právoplatných a pravověrných biskupů.

Otázka: Co má Bergogliovi posloužit, aby nepozorovaně převedl katolickou církev na anticírkev New Age?

Odpověď: Má plán vytvořit právě v tomto čase mimořádný chaos. Chce ho vyvolat zrušením celibátu a zavedením sňatků kněží.

Otázka: Je možné jeho plánu zrušit celibát předejít?

Odpověď: Jedině, bude-li urychleně vybrán právoplatný papež. Tím nastane v církvi velký rozruch a úplně se změní duchovní atmosféra.

Otázka: Koho navrhuje Byzantský katolický patriarchát za papeže?

Odpověď: Jsme přesvědčeni, že Boží vůlí je, aby byl za papeže vybrán a prohlášen arcibiskup Carlo Maria Viganò.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top