skip to Main Content

Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu

9.10.2019

Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi.

Proč zve Bergoglio do centra křesťanství, do Vatikánu, a přímo na Synodu vůdčí pohanské čaroděje, kteří uctívají satana a démony? Pokud je už pozval, byl povinen jim hlásat Krista, aby se obrátili od cesty, která vede do záhuby, na cestu, která vede ke spáse. Proto je ale on nepozval. Pozval je k tomu, aby skrze magické obřady vnesli na Synodu ducha pohanství a nejen na Synodu, ale i do celé církve.

Otázka: Jakým způsobem se zapojil do pohanského rituálu Bergoglio?

Odpověď: Čarodějka Bergogliovi rituálně navlékla prsteny na ruku. Co to symbolizovalo? Duchovní smlouvu, tedy zasvěcení se tomu, komu čarodějka slouží – ďáblu. Následně od jednoho z čarodějů přijal na krk magický náhrdelník s amulety. Tím vyjádřil, že přijímá jařmo podřízenosti už ne Kristu, ale ďáblu a stává se jeho otrokem, podobně jako čaroděj, který mu náhrdelník předal. Kdo s apostatou Bergogliem dodnes tvoří vnitřní jednotu, kráčí s ním po cestě apostaze do pekla.

Bergoglio se aktivně zapojil i do modlářského rituálu, spojeného se sázením stromu.

Otázka: Mělo to také nějaký symbolický a duchovní význam?

Odpověď: Ano, nešlo o obyčejné sázení stromu, ale o symbolické gesto. Byla přivezena hlína z určitých teritorií, kde pohané přinášejí oběti démonům a kde jejich předkové přinášeli i lidské oběti. Pak jako první tuto hlínu lopatou hodil ke stromu Bergoglio a čarodějové ho v tom následovali.

Otázka: Proč byla přivezena hlína, copak půda z Vatikánských zahrad nevyhovovala?

Odpověď: Vatikánské zahrady jsou posvěceny krví mučedníků, kteří zde za Nerona umírali na křížích jako živé pochodně. Rovněž zde byl ukřižován hlavou dolů apoštol Petr, první papež. Tato půda samozřejmě pro magický rituál nevyhovuje. Proto byla přivezena půda, která se k němu hodí. Ta byla pokropena krví lidských obětí démonům při jejich rituálních obřadech. Toto Instrumentum Laboris nazývá moudrost a tradice domorodých předků.

Není náhodou, že Bergoglio chtěl, aby tato Synoda začínala ne modlitbou před křížem a pravdivým pokáním, ale pohanským rituálem vzývání démonských sil. Server Vatican News zdůraznil, že šlo o hluboký symbol! Rituál měl symbolizovat vykopání hrobové jámy pro křesťanství. Tzv. posvátný strom má symbolizovat nadvládu pohanství nad centrem odpadlého křesťanství. Katolická církev v této etapě mutuje na anticírkev New Age.

Otázka: Jakého hříchu se dopustil Bergoglio při pohanském rituálu?

Odpověď: Bergoglio se dopustil hříchu veřejného modlářství a tím popřel první přikázání Desatera: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho… Nebudeš se tomu klanět ani tomu sloužit.“ (Dt 5,8-9).

Panna Maria je nahrazena sochou nahé, těhotné indiánky, která má být uctívaná jako „Naše Paní Amazonská“, což je hrubá urážka Matky Boží. Je to „nové božstvo“, Pocahontas na kanoi, uctívaná jako Venuše z Chiozza, symbol plodnosti, nesený v procesí a vzývaný jako „Nossa Senhora de Amazonas“.

Nahá socha, která byla uctívána ve vatikánských zahradách, byla pak slavnostně vnesena do baziliky sv. Petra.

Otázka: Jaká je souvislost mezi II. Vaticanem a Synodou o Amazonii?

Odpověď: Dokumenty II. Vaticana i Synoda o Amazonii prosazují zrušení prvního přikázání Desatera. Modlářství je však nejtěžším hříchem, jak tvrdí i sv. Tomáš Akvinský. II.Vaticanum naproti tomu dokumentem Dignitatis Humanae ustanovuje: „… nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení.“

Otázka: Co to znamená?

Odpověď: Tím Koncil konkrétně přikazuje nikomu nebránit svobodně provozovat černou magii, která je službou satanu, i s přinášením lidských obětí a kanibalismem. To vše je podstatou jejich (pohanského) učení a kultů, které pak prokazují zvláštní sílu.

Citace IL 42: „Prorocká církev v Amazonii je ta, která vede dialog… ve prospěch integrované ekologie.“

Odpověď: Nejde o prorockou, ale o pseudoprorockou církev. Integrální ekologie podle dokumentu Synody zahrnuje tzv. „kosmovizi“ indiánských národů. Znamená to, že všichni duchové a božstva takzvaně jednají s tímto územím. Z toho vyplývá, že tzv. ekologická konverze, kterou Synoda prosazuje, je vlastně obrácení se k duchům – démonům, které tyto indiánské národy uctívají a kteří prý jednají na tomto území. Z hlediska křesťanství to není konverze, ale apostaze!

II Vaticanum, Nostra aetate: „Církev nabádá své věřící, aby… ve spolupráci se stoupenci jiných náboženství uznávali… a podporovali… hodnoty, které u nich jsou.“

Odpověď: „Co pohané obětují, obětují ne Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Je vrcholem zrady Krista nabádat věřící, aby uznávali, a dokonce aktivně podporovali uctívání satana a démonů!

Toto byly jen teoretické dokumenty. František už ale v jejich duchu koná rituály přímo ve Vatikánu. Bylo by třeba pozvat pravdivé exorcisty, kteří by z Vatikánu vyhnali legie démonů i s jejich nositeli. Pak by nastala duchovní obroda centra křesťanství.

Pán Ježíš dal příkaz apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) František koná pravý opak. Vhání démony přímo do nitra katolické církve! Jak dlouho ještě?

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top