skip to Main Content

Je možné, aby po Bergogliovi nastoupil pravověrný papež?

23.8.2020

Katolická církev se nachází ve vrcholné krizi od roku 2013, kdy papežský úřad obsadil heretik Bergoglio alias František I. Tuto krizi nelze srovnat ani s tzv. avignonským zajetím, které začalo Klementem V. v roce 1305 a přešlo v dvojpapežství, počínajíc Urbanem VI. v roce 1378. Vyvrcholilo pak trojpapežstvím, které bylo ukončeno kostnickým koncilem (1414-1418). Problém s trojpapežstvím vyřešil konciliarismus, který byl později označen za heretický a odsouzen.

Krize, kterou prožíváme v současnosti, je dokonce horší než ta, která nastala v 10. století. Tehdy papeže určovala žena senátora Theofilakta Theodora se svými dcerami Marosií a Theodorou mladší. Tato temná doba byla spojena s vraždami a travičstvím. Ke zločinům proti víře ale nedocházelo. Církevní dějiny svědčí, že nehodní jedinci byli na papežském stolci mnohokrát. Nehodní papežové však nerušili dogmata církve ani nezaváděli modlářství ani nerušili Boží přikázání a objektivní morální normy, jak to činí Bergoglio. (Připomeňme například jeho exhortaci Amoris laetitia.) V minulosti zůstávala naděje, že příchodem nového papeže nastane duchovní obnova. Příkladem je Clunyjské hnutí a následná reforma.

Pod Bergogliem nemůže nastat žádný obrodný duchovní proud, protože by byl v zárodku zlikvidován. Dnes nevládne nad papežstvím nemravná Theodora se svými dcerami, ale svobodní zednáři, a to je daleko horší. Oni se dobrovolně vlády nevzdají. Po Františkovi prvním bude František č. 2, pak č. 3 atd. To už ale není církev Kristova, to je synagoga satanova (Zj 3,9). Dnes není na co čekat. Dozrál čas, aby vystoupil právoplatný papež a pravověrní katolíci měli možnost být v Kristově církvi, která vede ke spáse, a ne v apostatické struktuře, která intronizovala démona Pačamamu a vede skrze vakcinační čipizaci do ohnivého jezera (Zj 19,20).

Kéž se najde aspoň jeden diecézní biskup, který dá ve své diecézi možnost i podmínky pro rezidenci pravověrného papeže. Pokud se nenajde ani jeden biskup, pak už zůstává jen to, aby si pravověrný papež vysvětil z pravověrných kněží biskupy a tak vytvořil strukturu pro pravověrnou katolickou církev. To je krok k záchraně papežství i prostředek k vnitřní obnově církve.

Bergoglio, který nezákonně okupuje papežský úřad, pravověrnému papeži neustoupí. Navíc parazituje na mnohých upřímných katolících, kteří nemají žádné východisko. Dnes oddělení se od heretika nebude schizmatem, ale záchranou, protože pravověrný papež je právoplatný, kdežto heretik Bergoglio je neplatný. Proto i dnes, pokud nenastoupí pravověrný papež, je stav sede vacante.

Dle Písma svatého Gal 1,8-9 i dle věroučné buly papeže Pavla IV. je Bergoglio vyloučen z církve a nikdo ho jako heretika nesmí poslouchat. Stejně tak i jeho stoupenci, heretici a apostati, se už z církve vyloučili. O schizma proto nepůjde.

Církev Kristova je ta, která má pravověrné učení. Anticírkev v čele s Bergogliem a jeho stoupenci odmítla pravověrné učení. Každý katolík, pokud chce být spasen, bude mít šanci tvořit vnitřní jednotu s pravověrným a platným papežem. Nebude to schizma ani dvojpapežství. Bude zde církev Kristova pod pravověrným papežem a bude i pseudocírkev antikristova pod tím, kdo uctívá Pačamamu a opustil učení Písma a Tradice. Ti už netvoří církev. Mohou snad klamat a nazývat se dále katolickou církví, ale už jí nejsou. V jejím čele jsou lháři a podvodníci.

Na co chcete vy, mnozí ještě pravověrní biskupové a kněží, čekat? Bergoglio nečeká, ale spěchá! Ví, že má málo času. Prosazuje čipizaci formou vakcinace, všechny základy církve narušil, heretické dokumenty vyhlásil. Zůstávat pod jeho nezákonnou vládou je sebevražda duchovní a brzy, v rámci redukce, i fyzická.

Upřímní kněží a biskupové, modlete se za vytvoření podmínek pro právoplatného papeže. Může mít rezidenci mimo Vatikán a třeba i mimo Evropu.

Opakujeme otázku: Může po Bergogliovi nastoupit pravověrný papež?

Současná struktura vatikánských dikasterií pod vládou zednářů to nedovolí. V této mimořádné situaci je východiskem mimořádné řešení: platný papež mimo apostatický Vatikán.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

 

Back To Top