skip to Main Content

BKP: Mons. Graubner a synodální LGBTQ cesta v Praze

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://synoda.wistia.com/medias/awu7eihvl5   
https://rumble.com/v2a0ne8-graubner-v-praze.html   
https://cos.tv/videos/play/42524242409984000   
https://ugetube.com/watch/kkF5igluhezzzKr   
https://www.bitchute.com/video/KoDM6yajrQEu/   
https://gloria.tv/post/KpmFdV6JrEu23dgHyLSUeKb3g   

Stáhnout video: 456,2 MB, 1280×720 / 138 MB, 768×432

Arcibiskup Jan Graubner v homilii u příležitosti zahájení Evropského synodálního setkání 5. února 2023 pronesl vzorové kázání. Hovořil o potřebě změny myšlení, o vztahu ke Kristu ukřižovanému i o tom, že nestačí naslouchat lidu, ale že je třeba hlavně vnímat Boží hlas. Pronášel i další pravdivá vyjádření, a to i s citacemi z Písma svatého. Jan Graubner mluvil jako pravdivý prorok. S jeho výroky musí každý upřímný křesťan souhlasit. Pseudopapež Bergoglio rovněž pronáší vzorová kázání. Nebojí se dotýkat choulostivých otázek, o kterých jiní kazatelé raději mlčí. Mluví například o zdvořilých démonech, kteří jsou s lidmi v jejich domácnostech, aniž to vnímají. Bergoglio také úchvatně mluví o nejosobnějším vztahu k Ježíši Kristu. Klade otázky, jako by se jeho ústy ptal posluchačů samotný Ježíš: Miluješ mne? Tuto otázku Ježíš položil u Genezaretského jezera Petrovi.

Graubner promluvil přímo ze setkání i do rádia. Jeho tajuplná slova, ale nepochopí nikdo, kdo nezná Bergogliův program spojený s nekompromisním požadavkem přivítání LGBTQ lidí v církvi. Graubner pronesl: „Co se mně zdá důležité …, být otevření vůči těm venku, ale dobře vnímat i naše společenství, které nesmí být uzavřené, ale musíme všichni spolu vytvářet to společenství, abychom nově nedostali někoho na okraj z těch, kdo tam zatím nebyli, zatímco chceme jiné z okraje jaksi pozvat dovnitř. Tato snaha o opravdovou vyváženost a velkorysost si myslím, že je důležitá.“

Kdo smysl těchto slov rozluští? Klíčem je uvědomit si, jaký je vztah mezi pseudopapežem Bergogliem a Graubnerem. Oba mají stejného ducha, stejné myšlení, společný program a společnou cestu (syn hodos). Dne 24. 1. 2023 Bergoglio v interview ve světových médiích vyzval katolické biskupy…, aby přivítali LGBTQ lidi v církviO těch biskupech, kteří je přivítat nechtějí, se František vyjádřil: „Tito biskupové musí projít procesem konverze.“ Jejím výsledkem je, že z nich budou vítači nekajících osob LGBTQ v církvi.

František Bergoglio také pronesl do médií, a zopakoval na tiskové konferenci při návratu z Afriky 5. 2. 2023, tento výrok: „Kriminalizace homosexuality je problém, který nesmí být tolerován.“ Bergoglio tím de facto říká, že nesmí být tolerovány Boží zákony a přikázání, které jsou fundamentem spravedlivých státních zákonů. Zároveň tím brání i zločinnou pedofilii a ostatní zločiny spojené s homosexualitou. Proti kriminalizování nevinných lidí, ocejchovaných jako homofobové, ale Bergoglio nikdy nevystoupil.

František také řekl: „Je pravda, že někteří (tj. homosexuálové) jsou v takovém stavu kvůli různým nežádoucím situacím.“ Zločin homosexuála, který buď znásilní, nebo svede nevinného mladíka, či dokonce nezletilého chlapce, tedy spáchá zločin pedofilie, Bergoglio nazývá jen nežádoucí situací. Chlapec se pak, jak říká Bergoglio, „dostává do takového stavu“. Jinými slovy – je z něj homosexuál. Bergoglio ale tvrdí, že tyto tzv. nežádoucí situace, tedy těžké zločiny pedofilie a znásilnění či obelhání mládeže homosexuální propagandou, se prý kriminalizovat nesmí, prý je to nespravedlivé. Ve skutečnosti je vrcholně nespravedlivé nechat mládež na pospas lžím genderové ideologie a nechránit mladé lidi spravedlivou legislativou. Tuto spravedlivou legislativu ale Bergoglio pokrytecky a manipulačně odsuzuje jako kriminalizaci homosexuality, která nesmí být tolerována.

Obyčejný katolík, který sleduje současné dění v církvi, se po vyslechnutí Graubnerova prorockého kázání udiveně ptá: To už se v církvi vyřešil zločin veřejného modlářství s Pachamamou? Proč tento problém biskupové vůbec nevzpomínají? Intronizace démona přece vyvolala velké pohoršení a stáhla prokletí! My, katolická veřejnost, stále čekáme, kdy tento velký hřích a ohavnost bude transparentně postaven do světla a František vykoná veřejné a pravdivé pokání. Vždyť v papežské autoritě tím de facto zrušil první přikázání Desatera! Vztah mezi Bohem a církví, v jejímž čele teď nezákonně stojí, je přeťat. Spáchal nepromlčitelný zločin! Když ale slyšíme od arcibiskupa Graubnera jen fráze o obrácení a naslouchání, vidíme, že záměrně utíká od podstaty. Zločin modlářství byl navíc zopakován v Kanadě. Tam se František, k tomu pod vedením pohanského čaroděje, který pískal na kost z divokého krocana, nechal zasvětit satanu a démonům. Něco takového v historii církve nemá obdoby! Světová veřejnost je tím pohoršena a pokání zase nikde nevidíme. Má to snad být precedent k následování, abychom se i my nechali zasvětit satanu a jeho démonům? Napravení tohoto donebevolajícího zločinu kontinentální setkání v Praze ale neřeší! Graubner sice mluví o pokání, a dokonce o vztahu k Ukřižovanému, ale toto podkopání základů víry a spásy nebere vůbec jako hřích a ani jako omyl. Co si tedy Graubner pod pojmem pokání představuje? A co si představuje pod pojmem vztah k ukřižovanému Kristu? Vždyť svým mlčením k těmto zločinům plivá do tváře Ukřižovanému! To jsou šokující fakta, s kterými si katolík neumí dát rady.

Dokonce toto kontinentální shromáždění vůbec ani neuvažuje o tom, že by před Františka předložili požadavek veřejného pokání za to vše, co spáchal. Bývalý nuncius USA C. M. Viganò vyžadoval od Františka rezignaci za to, že kryl těžké zločiny zneužívání seminaristů kardinálem McCarrickem. František se ale jeho požadavku cynicky vysmál. Podobného ducha antipokání i stejnou hroší kůži má i Jan Graubner. Bergoglio nekonal pokání ani za líbání nohou transsexuálovi. Tím de facto schválil transsexualismus se zločinným přeoperováváním pohlaví. Bergoglio nekonal pokání ani za lživou a zločinnou agitaci pro experimentální mRNA vakcinaci. Ta dnes přináší tragické ovoce. Rovněž Jan Graubner ve stejném duchu prosazoval tyto zločiny spojené s vakcinací pro Česko.

To vše jsou otevřené, smrtelné rány v Těle církve, a ti, kteří se shromáždili v Praze, by na prvním místě měli usilovat o řešení těchto bolestných problémů. Místo toho mantrují vznešené fráze o naslouchání, o přijímání těch, kteří byli venku… Krvácející Kristovo tajemné tělo je nezajímá. Notoricky odmítají pravdu a pokání.

Rozšifrováním programu tzv. synodální cesty je sám její zakladatel a propagátor Bergoglio. On už deset let z pozice uzurpované nejvyšší autority v církvi intenzivně propaguje homosexualismus, transsexualismus, a teď už dokonce i Q orientaci, což jsou zvrácenosti nejvyššího stupně. Ruší Boží zákony a dopouští se zločinů vůči Bohu a církvi, za které na sebe stáhl mnohonásobné prokletí, Boží anathemu. Tento svůj program František vtělil do synodální cesty. Až nyní ale, po jeho vyjádření v médiích, 24. 1. 2023, víme, že je bytostně spojena s církevní legalizací LGBTQ. To kromě něho zatím nikdo nikde tak otevřeně neprozradil. Tím se dostávají do pravého světla i Graubnerovy tajuplné fráze o přijímání těch, co byli venku.

Citace Graubnera z rádia Proglas: „Mění se prostředí, ve kterém žijeme, a proto se musí měnit i některé naše způsoby, ale myslím, že tady máme dost velké dluhy, a to vidím jako výzvu dosti konkrétní i pro naše prostředí.“

Kdo už ví, jaký je program pseudopapeže Bergoglia, tedy prosazování LGBTQ a modlářství, a tím stahování prokletí, pochopí, v čem má Česko ty dost velké dluhy. V modlářství i v prosazování LGBTQ zatím čeští biskupové, kromě Graubnera, neprošli bergogliánskou konverzí. Ta je ale čeká, aby pak mohla být katolická církev transformována na satanskou anticírkev New Age. Tento cíl Bergoglio sleduje svou Synodou o synodalitě. Graubner mu intenzivně pomáhá. Proto na sebe stahuje Boží prokletí, a proto také každý upřímný křesťan v České republice musí vědět, kdo Graubner ve skutečnosti je, aby se už nenechal klamat jeho náboženskými frázemi.

Po objasnění současné situace v církvi a ukázání, v čem je podstata Synody o synodalitě, jak ji odkryl pseudopapež František, prosvítá i pravý význam jinak tajuplně zakódovaného vyjádření Graubnera, které začíná slovy: „Co se mně zdá důležité…“ Každý by čekal, že poví, že to, aby Bergoglio a církevní představitelé činili veřejné pokání za modlářství s Pachamamou a rovněž za zasvěcení se démonům v Kanadě a také za legalizaci LGBTQ spojenou se synodální cestou a s požadavkem konverze biskupů. Může být snad něco důležitějšího, než toto? Graubner ale pokládá za důležité pravý opak. Přesně to, co prosazuje Bergoglio. Na rozdíl od něho to zatím neříká otevřeně, ale jen zašifrovaně: „být otevření vůči těm venku“, tedy vůči nekajícím LGBTQ lidem. Cílem je vnést do církve jako normu nekajícnost a nemorálnost.

Graubner dále pokračuje: „… naše společenství, které nesmí být uzavřené, ale musíme všichni spolu vytvářet to společenství…“

My jako křesťané podle Graubnera prý nesmíme být uzavření nečistým duchům a nekajícnosti, kterou s sebou nese LGBTQ životní styl. Prý musíme všichni spolu to společenství vytvářet, tedy mít jednotu ducha i životního stylu s LGBTQ. To je ale sebevražda a vzpoura proti Bohu a Jeho přikázáním!

Graubner: „… abychom nově nedostali někoho na okraj z těch, kdo tam zatím nebyli, zatímco chceme jiné z okraje jaksi pozvat dovnitř.“

Koho se bojí Graubner dostat na okraj z těch, co tam zatím nebyli, zatímco z okraje chce jiné jaksi pozvat dovnitř? Podle programu Bergoglia chce dovnitř dostat LGBTQ osoby, notoricky odmítající pokání. To ale může způsobit, že ti katolíci, co byli uvnitř, začnou utíkat na okraj, kde zatím nebyli. Proto musí být vymyšlena metoda, jak změnit katolíkům myšlení, aby neutekli a podařilo se vytvořit tzv. společenství nekajících LGBTQ lidí s ostatními katolíky. To znamená, že nejenom biskupové budou muset projít konverzí, ale i každý kněz, každý řeholník a řeholnice a každý věřící. Tedy, jak se nedávno zmínil kard. Kasper, je zde plán velké transformace církve. Hlasitě už raději neřekl, což je ale i tak jasné, kam tato transformace směřuje. Je to transformace na anticírkev New Age. Ta masově potáhne duše do záhuby! Snaha o tuto transformaci, která začíná legalizací LGBTQ, je Graubnerem nazvána „snaha o opravdovou vyváženost a velkorysost“ a dodává, že si myslí, že je důležitá. Jinými slovy, osoby LGBTQ velkoryse přijaté do církve za chvíli svým počtem dosáhnou vyváženosti, která ale skončí absorpcí katolíků nečistými duchy, s nimiž se LGBTQ lidé nemíní rozejít.

Bergoglio a Graubner se rovněž otevřeli duchu lži a smrti i nečistým duchům. Tito skrze ně oba dělají pseudomisii, aby infikovali církev duchy LGBTQ.

Na závěr kázání 5. 2. 2023 v liturgii pro účastníky kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě Graubner pronesl: „Najděte odvahu vyjít ze své temnoty a nově se rozhodnout pro Krista ukřižovaného, osvobodit se a vyjít z vězení svého ‚já‘, přenést akcent myšlení ze svého ‚já‘ na Boží ‚Ty‘.“ 

Arcibiskup Graubner, který pod rouškou synodální cesty prosazuje LGBTQ v jednotě s arcikacířem Bergogliem, je v pořádné temnotě. Možná právě toto odmaskování jeho zločinné cesty bude pro něj poslední šancí, jak z této temnoty vyjít. Pokud chce spasit svou duši, musí najít odvahu a také pokoru udělat konkrétní kroky, a to:

1) nazvat legalizaci LGBTQ vzpourou proti Bohu a Jeho zákonům;

2) nazvat Františkovo modlářství s Pachamamou modlářstvím a jeho zasvěcení se démonům v Kanadě apostazí;

3) omluvit se české církvi a národu za pohoršení a tragické následky, které způsobila jeho zločinná propagace nebezpečné experimentální mRNA vakcinace;

4) opustit církevní úřad, nečekat na dovršení 75 let a kajícně odejít na emerituru.

 

BKP – hlas volajícího na poušti

 

8. 2. 2023

 

Stáhnout: BKP: Mons. Graubner a synodální LGBTQ cesta v Praze (8. 2. 2023)

 

 

Back To Top