skip to Main Content

BKP: Adventní výzva k pokání pro arcib. Jana Graubnera

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://duch-pravdy-s-vami.wistia.com/medias/12nf6z4alg  
https://cos.tv/videos/play/32436060701103104   
https://rumble.com/vq06s3-adventn-vzva-k-pokn.html   
https://www.bitchute.com/video/J4rjGbQNddhI/   
https://ugetube.com/watch/zIELINCf88tR87A   
https://gloria.tv/post/iMy8RqRmwSKm1pFVhmzU4Aqmv   

Stáhnout video: 292.8 MB, 1280×720 / 88.2 MB, 768×432

Vážený arcibiskupe Jane,

Češi a Moravané jsou šokováni Tvou neseriózní a zločinnou agitací pro přijetí fatálně nebezpečného experimentálního genového séra pod názvem vakcína. Ty jako předseda ČBK, tedy nejvyšší katolická autorita v Česku, píšeš výzvu českým katolíkům v době, kdy v Praze 14. i 17. listopadu proběhly manifestace odvážných lékařů. Postavili se proti covidovému teroru a mediální lži i proti tlaku prodejných politiků.

Ty jsi měl, vážený arcibiskupe, podpořit skutečné, zdravotnické odborníky a měl jsi promluvit do svědomí českého národa. Všichni měli slyšet Tvůj varovný hlas před nebezpečnou mRNA „vakcínou“. Ty však konáš pravý opak! Nepostavil ses na stranu pravdy a života, ale na stranu lži a smrti. Tímto rozhodně nesloužíš Bohu ani nesmrtelným duším, ale sloužíš ďáblu, který je lhář a vrah. Uvědomuješ si to, arcibiskupe Jane?

Citujeme z tvé výzvy: „… důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání!“

Ty tlačíš lidi k experimentální vakcinaci, tedy k porušení pátého přikázání „Nezabiješ!“ a tvrdíš, že pak už mohou spoléhat na Boží ochranu. Tím navozuješ dojem, jako by toto sebevražedné riskování a totální ignorace varování skutečných odborníků bylo Boží přání, tedy Boží vůle. To už není z Tvé strany jen obelhávání lidí, ale i hřích proti Duchu svatému.

Citujeme z tvé výzvy: „Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím.“

Tu nejde jen o dopouštění se nějakého hříchu, tu jde přímo o účast v satanizaci! Proč? Genetický materiál pro tyto tzv. vakcíny byl odebrán z vytržené ledvinové tkáně nenarozených dětí ještě zaživa, než byly zavražděny. Toto je prvek satanismu! Proto ti, kteří tzv. vakcínu přijmou, přijímají de facto satanův antikřest, tedy mají účast na tomto krvavém rituálu. A Ty je ujišťuješ, že to mohou udělat s čistým svědomím! Pak podle Tebe i s čistým svědomím mohou jít do pekla. To je Tvá pastýřská činnost.

Tvou povinností bylo katolíky vyzývat, podobně, jak to činí arcibiskup Carlo Maria Viganò, aby se v žádném případě nenechali očkovat. Pokud se už někdo nechal oklamat a tzv. vakcínu přijal, měl jsi ho vyzvat k radikálnímu pokání z toho, že nehledal pravdu u skutečných odborníků a uvěřil lživým masmédiím a klerikálním tmářům. Oklamané bys měl pokorně poprosit za odpuštění a vyzvat, ať už žádnou další „vakcínu“ nepřijímají.

Citujeme z tvé výzvy: „Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat.“

Jinými slovy katolíky prosíš, aby z ohledu na ostatní obyvatele:

1) si nechali mRNA „vakcínou“ narušit genom a vystavili se nepředvídatelným následkům jako například riziku neplodnosti, srdečních, cévních, neurologických a jiných nemocí.

2) aby se nechali včlenit do procesu postupné čipizace, do které už tato mRNA vakcína patří, protože obsahuje nanočástice, které obzvlášť ve spojení se sítí 5G mění člověka v biorobota. Před čipizací Písmo svaté naléhavě varuje trestem ohnivého jezera. To jistě víš!

3) aby s mRNA „vakcínou“ přijali satanův antikřest, přijetím tkáně ze zavražděných nenarozených dětí.

4) aby pomohli urychlit z ohledu na druhé redukci lidstva na tzv. zlatou miliardu.

Vyzývat katolíky k tak zločinnému porušování pátého přikázání pokládáš za svůj úkol předsedy ČBK?

Citujeme z tvé výzvy: „Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.“

Ti, kteří odmítají vakcínu, nestojí na svém názoru, ale stojí na realitě, podepřené zdravým rozumem a lékařskou vědou. Ty lidi navádíš, aby jednali proti jasně poznané pravdě o škodlivosti této tzv. vakcíny, a to ke své škodě i ke škodě druhých. Tuto škodu Ty manipulačně nazýváš láskou a společným dobrem. Děláš veřejné výzvy ve vážné věci, která má dalekosáhlý dopad, a přitom vůbec nebereš v potaz naléhavé varování špičkových odborníků ve virologii a imunologii proti mRNA „vakcíně“. Podobné zločinné výzvy dává i pseudopapež Bergoglio. Obelhávat společnost, vážený Jane, však není k jejímu dobru, ani to není projevem lásky.

Takzvaná mRNA vakcína nebrání přenosu infekce, ani nevytváří imunitu. Důsledky vakcinace ale způsobují těžká onemocnění a často i smrt, jak už hlásí současné statistiky. Podle federální agentury USA VAERS za třicet let na všechny vakcíny zemřelo přes šest tisíc lidí, kdežto během devíti měsíců od počátku mRNA vakcinace zemřelo více než 18 tisíc. Agentura VAERS eviduje jenom jedno procento všech možných případů. Přitom účinná a laciná léčba bez vedlejších škodlivých účinků je záměrně bojkotována.

Norimberský kodex takové pokusy na lidech, jako je experimentální vakcinace, hodnotí jako zločiny proti lidskosti. Ty je ale nazýváš společným dobrem.

Citujeme z tvé výzvy: „Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.“

Tvé výzvy jsou maximálně neohleduplné k druhým, ba přímo zločinné. Takto zneužít dobu adventní, dobu pokání, k zločinné agitaci za vakcinaci a řadit ji mezi tradiční skutky lásky, je cynismus nejvyššího stupně.

Na závěr dokonce píšeš: „Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky narození Páně.“

Vážený arcibiskupe Jane, dobře prožitý Advent podle Tebe znamená, že se katolíci nechají zmrzačit či usmrtit vakcínou. Tento zločin nazýváš dobrým skutkem, z kterého prý mají mít oklamaní kousek radosti. Určitě to ale nebude v blízkosti Boha, jak se jim snažíš namluvit.

Vážený Jane, Ty jsi povinen využít tento Advent k pravdivému pokání za zneužití Boží autority k zločinnému svádění důvěřivých katolíků. Své jméno jsi zločinnou agitační výzvou vymazal z knihy života a připravil sis místo k trvalému pobytu v pekle. Je Ti doufám jasné, že Ty nesloužíš pravdě a Kristu, ale sloužíš lži a satanu, který se Ti peklem odmění. Ty jsi povinen veřejně odvolat svou zločinnou agitaci za experimentální vakcinaci! Toto gesto pokání je pro Tebe už poslední šance. Pokud ji nevyužiješ, pak Tě v autoritě Boží varuji, že Bůh už Ti nedá ani v hodině smrti milost k pravdivému pokání. Proč? Protože zůstáváš v zatvrzelosti a vzpouře proti Bohu a jsi už vnitřně sjednocen s andělem světla – Luciferem. Modlím se za Tebe, abys činil pokání a zachránil svou nesmrtelnou duši před věčným peklem, které sis už připravil!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

19. 11. 2021

 

Stáhnout: BKP: Adventní výzva k pokání pro arcib. Jana Graubnera (19. 11. 2021)

 

 

Back To Top